Planene for hundekjørearenaen er avsluttet

Under sist møte med Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg ble planarbeidet vedtatt avsluttet.

Detaljregulering av Bergskog hundekjørearena er avsluttet. Bildet er tatt under informasjonsmøtet 3. januar.  

pluss

3. januar 2018 ble det avholdt et åpent informasjonsmøte om Bergskogen hundekjørerarena, etter at det var sendt ut varsel om oppstart av detaljregulering for området. Både grunneiere og hundekjørere engasjerte seg i debatten om Bergskogen hundekjørearena, både under møtet og i etterkant.