Inntektstoppen Kvænangen kommune

Tjener fortsatt godt på laksesalget

Salget av aksjene i tidligere Jøkelfjord Laks preger fortsatt skattelistene i Kvænangen.

Arne Evensen 

pluss

Arne  Evensen, som har bakgrunn som daglig leder for tidligere Jøkelfjord Laks, i fjor hadde en inntekt på 16,7 millioner kroner.