L/K søker om ettergivelse av gjelden

Lyngen/Karnes idrettslag søker om ettergivelse av gjelden til Lyngenhallen.

HALL-LEIE: Lyngen/Karnes ber om ettergivelse av gjelden for bruken av Lyngenhallen. Foto. Arne Teigen 

pluss

Beløpet på 232.460 kroner gjelder restanse på leie av hallen i årene 2007-2012. I de siste årene har leien vært gratis for lokale brukere.