Anbefalte at Lyngen fortsetter i Nord-Troms museum

Levekårsutvalget anbefaler enstemmig at Lyngen kommune fortsatt skal ha samarbeidsavtale med Nord-Troms museum.

AVTALE: Lyngen kommune og Nord-Trons museum fortsetter mest sannsynlig samarbeidet om Gamslett fiskarbondegård. FOTO: Arne Teigen 

pluss

Totalt 800.000 kroner søkes innarbeidet i økonomiplanen for de fire kommende årene.