Fylkesråden kan ikke gi noen løfter

Ivar B. Prestbakmo (Sp), som er fylkesråd for samferdsel og miljø, kan ikke forskuttere noen snarlig utbedring av Lattervikveien.

MANGLER MIDLER: Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo gir ingen lovnader. Foto: Arne Teigen 

pluss

– Det er ikke vedtatt større investeringstiltak på nevnte vegstrekning i fylkestingets vedtatte og rullerte handlingsplan for fylkesveg sist oktober.