Må kutte 4,4 millioner kroner i 2019

Men formannskapet har fortsatt ingen ønsker om å innføre eiendomsskatt.

STORE KUTT: Gargo kan komme til å stå ovenfor flere kutt i 2019.   Foto: Isabell Haug

pluss

Formannskapet i Kvænangen har vedtatt økonomiplanen for 2019-2022 med årsbudsjett for 2019.