Underentreprenøren fikk medhold i retten:

Vant frem mot tunnelentreprenør

Marti Nordnes må betale 4,6 millioner til underentreprenøren Arvid Thomassen Graveservice.

I RETTEN: Arvid Thomassen Graveservice tok tunnelentreprenør Marti Nornes til retten etter at de ikke klarte å bli enige om sluttoppgjøret for jobben de gjorde i Nordnestunnelen. FOto: Jan Arild Hansen 

pluss

Alta-firmaet Arvid Thomassen Graveservice AS ble etter anbudsrunde hyret av Marti Nordnes til å utføre tilbakefyllingsarbeid, installasjon av drensledninger og kummer, avretting og justering, samt installasjon av frostsikringslag og forstrekningslag i den nylig åpnede Nordnestunnelen.