Nærværsturné med rådmannen

I løpet av torsdag og fredag skal disse fire besøke Skjervøys kommunale virksomheter.

SKJERVØYTURNÉ: Fra venstre: Personalsjef Helene Solvang, prosjektleder Marit Vadet, rådmann Cissel Samuelsen og hovedverneombud Heidi Granberg. Foto: Skjervøy kommune 

pluss

Anledningen for den omfattende besøksrunden er det kommunale Nærværsprosjektet som har pågått en god stund i Skjervøy allerede.