Har kartlagt kvikkleire-områder i Nord-Troms

Én av sonene ligger i risikoklasse 4.

FARE FOR SKRED: Nordkjosen er det området i Nord-Troms med høy faregrad for skred, og ligger også i risikogruppe 4. Det er imidlertid ikke aktiv erosjon her, og NVE ser det ikke nødvendig å gå inn med strakstiltak.   Foto: Isabell Haug

pluss

Onsdag kunne Norges Vassdrags –og energidirektorat (NVE) overlevere kvikkleirekart for Nordreisa, Kåfjord, Lyngen og Storfjord til kommunene.