LEDERLØNNINGENE I NORDREISA:

– Vi er ikke ferdige med saken

Formannskapet synes rådmannen har gått langt utover de fullmakter som er gitt, og mener de ikke fikk gode nok svar på vurderingene som er gjort.
pluss

I torsdagens formannskapsmøte i Nordreisa er lederlønningene første sak på agendaen. Rådmannen redegjorde først for hva som lå bak de store lønnshoppene for ledere i kommunen.