SE OVERSIKTEN OVER DE TI SPREKESTE:

Over 1900 spreke juleturer ble gjennomført

200 deltakere var med på julesprek for 2018, en solid rekord.

For tredje gang ble Julesprek arrangert i Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord og Skjervøy.  Foto: Johanne P. Elvestad

pluss

Dette var tredje gang Nord-Troms Friluftsråd arrangerte Julesprek i Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa og Kåfjord.