Kråkeboller er ansett for å være en delikatesse, men er vanskelige å fange. Nå kan Jens Kristian ha løsningen klar.

Ved hjelp av en miniubåt og en drone mener Jens Kristian Henriksen at man kan drive kommersiell kråkebollefangst – blant annet i Nord-Troms.

TIL BUNNS ETTER KRÅKEBOLLER: Går alt etter planen kan Ecofang og Jens Kristian Henriksen etter hvert begynne å fange kråkeboller ved hjelp av denne dronen - som frakter en miniubåt ut til kråkebollefeltene.   Foto: Ecofang AS

pluss

Jens Kristian Henriksen (47), som vokste opp på Skjervøy, har jobbet med teknologien i tre års tid nå gjennom det tromsøbaserte selskapet Ecofang AS. Han har klokkertro på at det skal være mulig å drive kommersiell fangst av det som av mange anses som en eksklusiv delikatesse.