– Umulig å gardere seg

For Tore Larsen er informasjon nøkkelordet for å redusere antall alvorlige ulykker i Lyngsalpan og andre fjellområder i Troms.

INFORMASJON: Tore Larsen vedgår at det er umulig å kunne gardere seg helt mot ulykker i fjellet. Foto: Arme Teigen 

pluss

Han har siden tidlig på 2000-tallet leid ut ski- og skredutstyr til turister på Elektro-Sport på Lyngseidet Service på utstyret er også en viktig oppgave for butikken.