– Det er viktig at det ikke går på bekostning av noe i prosjektet

Dersom prosjektet E6 Kvænangsfjellet blir realisert raskere med Nye Veier som ansvarlige, er både ordføreren i Kvænangen og Nordreisa positive.

E6 over Kvænangsfjellet.  Foto: Statens vegvesen

pluss

Det statlige veibyggingsselskapet Nye Veier vil trolig få oppdraget med å bygge ut strekningen på E6 over Kvænangsfjellet.