FINANSIERING TIL DRIVKRAFT NORD-TROMS

Inntil 1,45 millioner kroner til utvikling i Nord-Troms

Fylkesrådet har innvilget inntil 1,45 millioner kroner til Nord-Troms regionråd til det strategiske kommunerettede samarbeidsprosjektet Drivkraft Nord-Troms.

REGIONRÅDET: Fra venstre: Dan Håvard Johnsen (Lyngen), Ørjan Albrigtsen (Skjervøy), Øyvind Evanger (Nordreisa), Eirik Losnegaard Mevik (Kvænangen), Svein O. Leiros (Kåfjord) og Knut Jentoft (Storfjord).  Foto: Torbjørn O. Karlsen

pluss

Drivkraft Nord-Troms skal blant annet bidra til inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn og særlig medvirke til å styrke kommunenes evne til å planlegge, mobilisere, samarbeide og gjennomføre utviklingstiltak. Det opplyser Troms fylkeskommune i en pressemelding.