Elbil i vinterkulda

Kulda spiser av elbilens batterikapasitet. Følger man noen enkle råd, kan tapet gå fra 50 til 10 prosent.

LAD VARM: Ta en ladestopp når bilen er varm. Kalde batterier trenger mye lengre ladetid. Begge foto: Morten Abrahamsen / NTB  Foto: Morten Abrahamsen / NTb

pluss

Kulda kan spise opp mye av kapasiteten til batteriene i en elbil, ikke bare på rekkevidden, men også når det gjelder selve ladeprosessen.