Satser alt på ny turistbedrift

Kvænangsværing satser på turisme i utkantstrøk.

SATSER: Oddmund Hansen jobber i dag som maskinsjef i rederiet Boreal Sjø, men håper at han fra 2020 kan drive helårsbedrift i hjembygda Reinfjord i Kvænangen.  Foto: Isabell Haug

pluss

I mai i fjor startet brødrene Oddmund og Øystein Hansen opp reiselivsbedriften Reinfjord Adventure. Planen er å etterhvert kunne tilby opplevelsesturisme fra egen lodge i idylliske Reinfjord i Kvænangen.