Slik er tilgangen på tilfluktsrom i Nord-Troms

Hele Storfjords befolkning ville fått plass i kommunens mange tilfluktsrom. I resten av Nord-Troms er situasjonen en helt annen.
pluss

det globale trusselbildet har endret seg de siste årene, og med det også fokuset på sikre tilfluktsrom. I Norge har man tilfluktsrom nok til å romme rundt halvparten av befolkningen. Under den kalde krigen var kommunene pålagt å legge til rette for tilfluktsrom i alle større nybygg, men dette kravet finnes ikke lenger i dag.