Synliggjorde hvorfor regionen trenger DMS

Øyvind Evanger med flere holder fortsatt trykk på å ville skjerme Sonjatun for kutt.
pluss

Onsdag møtte ordfører i Nordreisa, Øyvind Evanger, styreleder for Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Ansgar Gabrielsen i Oslo.