HISTORISK SETT:

Ganning og hvordan Nikolai ga navn til et sted ved Reisaelva

Noen historier er så underholdende at vi glemmer hva de forteller.

illustrasjon: Illustrasjon av en same som holder en runebomme av O.H. von Lode. Digitalisering: Skogsfrun 

pluss

«Horum itaque intollerabilis perfidia uix cuiquam credibilis uidebitur, quantumue diabolice supersticionis in magica arte excerceant.»