– Høyt sykefravær er fremdeles et problem

Fylkesmannen ser alvorlig på lovbruddene i barneverntjenesten. Nå har hun innkalt til nytt møte med kommunene.

ALVORLIG: Fylkesmannen i Troms betegner situasjonen ved Kvænangen og Nordreisa barnevernstjeneste som alvorlig. De foreløpige KOSTRA-tallene for 2019 viser at vertskommunen er på en 388.plass i kategorien barnevern. Illustrasjonsfoto: Isabell Haug. 

pluss

Torsdag skal Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste igjen under lupen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Dette da kommunene og barnevernledelsen skal diskutere tjenesten i et nytt dialogmøte med Fylkesmannen.