REGJERINGEN VARSLER NYE SAMMENSLÅINGER:

Alle kommunene i Nord-Troms kan bli berørt

Kommunalminister Monica Mæland og regjering varsler nye sammenslåinger av kommuner.

NORD-TROMS: Halvpartan av alle kommunene i Norge har under 5000 innbyggere. Det mener kommunalminister Monica Mæland ikke er bærekraftig. Alle kommunene i Nord-Troms har under 5000 innbyggere.  

pluss

Monica Mæland åpner ny runde med kommunesammenslåing. Selv etter at kommuneantallet er kuttet til 356 vil halvparten ha færre enn 5 000 innbyggere. Kommunalminister vil ha færre kommuner.