Skolefrokosten i Storfjord:

Rundstykker med laks og egg før første time

To ganger i måneden får ungdomsskoleelevene i Storfjord en ekstra god start på dagen. Nå kan prøveordningen med skolefrokost bli permanent.

GOD START PÅ DAGEN: Yvonne Brattli (til venstre) og Emilie Bjørklund Myrhaug nyter skolefrokosten sammen med ordfører Knut Jentoft. Foto: Torbjørn O. Karlsen 

pluss

De siste månedene har Storfjord kommune hatt prøveprosjektet med skolefrokost på de to ungdomsskolene i Hatteng og Skibotn. Og skal vi tro elevene er det ingen grunn til å slutte med det med det første.