– Regner med det nyvalgte styret vil gjøre en langt bedre jobb

Hele styret ble kastet på generalforsamlingen til Lyngen Servicesenter AS.

ÅPENHET: Eirik Larsen (til venstre),) Line van Gemert og Willy Wikbo kastet det gamle styret til Lyngen Servicesenter fordi det var uryddigheter i regnskapet. Foto: Arne Teigen 

pluss

– Leder Fred Skogeng og resten av styret hadde ikke tillit etter opplysninger som kom frem på møtet. Vi reagerer spesielt på at bilag manglet og økonomiske vurderinger som ble gjort. Vi regner med at dert nyvalgte styret vil gjøre en langt bedre jobb, forteller varaordfører Line van Gemert (H) samt Eirik Larsen (KrF) og Willy Wikbo (Frp) fra formannskapet i Lyngen.