Arkeologer og studenter skal undersøke den eldste markedsplassen i Skibotn:

– Vi håper stedet kan bli en permanent utgraving, så man får innblikk i hele historien

Torva skal av – på ett av de eldste og viktigste handelsstedene i Nord-Norge.

HER: Området som skal undersøkes omfatter et areal på rundt 30 daa, både nordvest for Skibotn sentrum og 500 meter sørvest for munningen av Skibotnelva. Lokaliteten omfatter 23 enkeltminner hvorav 21 er tolket som mulige hustufter. Foto: Gøril Nilsen og Johan E. Arntzen 

pluss

Mandag startet ti studenter og tre ansatte fra Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved UiT – Norges arktiske universitet, arkeologiske undersøkelser på den eldste fasen av markedsplassen i Skibotn i Storfjord kommune.