Høyesterett skal vurdere om mor krenket datteren ved å dele bilder på Facebook

En mor delte bilder og videoer av datteren på Facebook i forbindelse med en barnevernssak. Nå skal Høyesterett vurdere om dette krenket datterens privatliv.

Illustrasjonsfoto: Facebook appen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix  Foto: Gorm Kallestad

pluss

Kvinnen ble i tingretten dømt til en bot på 12.000 kroner. Hun anket til Hålogaland lagmannsrett, som forkastet anket. Nå har Høyesteretts ankeutvalg besluttet at landets øverste domstol skal behandle saken.