Nytt kirkevalg på vei

Høsten 2019 er det klart for kirkevalg i Nord-Hålogaland.

KIRKEVALG: Høsten 2019 er det klart for nytt kirkevalg i Nord-Hålogaland. Foto: Tore Sannum SCANPIX  Foto: Sannum, Tore

pluss

Ved valget skal det velges nytt menighetsråd og bispedømmeråd.