Ingen konsekvenser for årets sesong

Sonene blir som de er satt, enn så lenge.

som før: Fisket i Reisaelva vil foregå på samme premisser som i de to foregående årene. Foto: Arkiv. 

pluss

Saksøkerne begjærte i rettsaken om Reisaelva, at sone 1 og 2 i Reisaelva skal midlertidig gjeninnføres inntil en rettskraftig avgjørelse av hovedsaken foreligger. Denne ble ikke tatt til følge av Nord-Troms tingrett.