Skal sørge for at alle opplever festivalen som trygg

Politiet fra Nord-Troms lensmannsdistrikt vil ha et fokus på rus, trafikk og narkotika under årets Riddu Riđđu festival.

SAMARBEID: Nord-Troms Politidistrikt vil sammarbeide med Riddu Riđđu om å holde ro og orden på årets festival.   Foto: Johannes Vang

pluss

I år vil Nord-Troms lensmannsdistrikt sikre en trygg festival under Riddu Riđđu.