Markedet er blant de eldste i Nord-Norge og lever for fullt den dag i dag

Kari og Viktoria Nilsen holder liv i tradisjon med brukt- og håndverksmarked i Skibotn. 
pluss

Gjennom flere år har Kari Nilsen Overelv og Viktoria Nilsen sammen med Nord-Troms museum holdt liv i tradisjonene om brukt- og håndverksmarked på markedsplassen i Skibotn i Storfjord.