NOEN SKAL HA FORSØKT Å GJEMME GAMLE KJEMIKALIEBOKSER, RUSTENT JERN OG KNUST GLASS LIKE VED BOLIGFELT:

– Dette er miljøkriminalitet

Oppdaget et ulovlig søppeldeponi med knust glass og kjemikaler like ved boligfelt i Nordreisa kommune.

SØPPELDEPONI Fredrik Lehn-Pedersen var ute og gikk langs en tursti i skogsområdet rundt boligfeltet på Høgegga.   Foto: Fredrik Lehn-Pedersen

pluss

Da Fredrik Lehn-Pedersen var ute og gikk langs en tursti i skogsområdet rundt boligfeltet på Høgegga, fikk han seg en seg en trist overraskelse. Like ved turstien hadde noen laget et ulovlig søppeldeponi.

– Det er miljøkriminalitet! Det er ikke lov å kvitte seg søppelet sitt på denne måten, og det er utrolig leit at folk gjør slikt, sier han til Framtid i Nord.

Ifølge forurensningsloven er det ulovlig å kaste søppel i naturen. Loven verner om miljøet og skal hindre at forurensinger og avfall fører til helseskade eller skader på naturen.


Sandvågen har forfalt – Nå gis det nytt liv til stranda

Nå skal Skjervøy kommune fikse Strandvågen.

 

Knust glass og kjemikalier

KJEMIKALER: En beholder merket med kjemilaer, hadde oksidert.  Foto: Fredrik Lehn-Pedersen

 

Søppelet var gammelt, og bestod av store mengder rustnet metall, knust glass og plast. I tillegg lå det beholdere merket som kjemikaler.

–  I en pose med knust glass fant jeg en beholder hvor det stod "Kaustisk soda - Jern og kjemikaler". Som referanse er vel Plumbo et kaustisk middel. Så det sier seg jo selv at det her ikke er noe som skal behandles på denne måten, forteller han.

Ifølge Miljødirektoratet er den anslåtte nedbrytningstiden til en vanlig aluminiumsboks er 200 år, og ei plastflaske vil mest sannsynlig ikke forsvinne før etter 450 år.

SØPPEL: Pose med knust glass og jernavfall.   Foto: Fredrik Lehn-Pedersen

 

Amalia-Louise får miljøpris

Kvænangsjenta blir hedret for hennes innsats for miljøet.

 

Gjemt i bakken

Avfallet skal ha vært lagt ned i et hull i bakken, ferdig sortert i nye hvite avfallsposer. Mengden tilsvarte seks fulle søppelsekker.

– Det så som noen nylig har samlet det sammen og lagt det i nye poser, for så å ha forsøkt å gjemme det ned i bakken. Ved siden av hullet som var fylt med søppelposene, var det gravd et nytt hull – men dette var tomt. Det må ha tatt lengre tid for personen å kvitte seg med det på denne måten i naturen, enn å bare kjøre det til søppelplassen, forteller Lehn-Pedersen.

GJEMT UNNA: Slik lå posene gjemt i et hull bakken ved boligfeltet på Høgegga.   Foto: Fredrik Lehn-Pedersen

 

Skadelig

Lehn-Pedersen er ansatt som arealplanlegger og naturforvalter i Nordreisa kommune. Han sier at kommunen ser alvorlig på saken. Søppelet lå i et populært turområde, hvor det ferdes mye barn og personer på luftetur med hund.

– Først og fremst er dette veldig forurensende, men det kan potensielt være skadelig for både mennesker, dyr og naturen. Om man kaster fra seg ting på steder det ikke ferdes folk, så er det like uakseptabelt.

ALVORLIG SAK: Fredrik Lehn-Pedersen, arealplanlegger og naturforvalter i Nordreisa kommune.   Foto: Rakel Lund Heggelund

 

– Faktisk kan 700 brusbokser bli til en helt ny sykkel

Forrige uke inntok 17 forskersprier Newton-rommet på Skjervøy. På timeplanen stod det dyrking av krystaller, eksplosjoner og mye annet gøy.

 

Må melde fra 

Nå har han tatt hånd om avfallet og det er ført til anlegget på Galsomelen.

Hva skal folk gjøre om man ser slike søppeldeponier i skogen?

– Da må man melde inn til kommunen eller politiet. Tar man personer som kaster søppel slik på fersk gjerning, kan man ringe til politiet. Ellers så bør man ta kontakt med kommunen, oppfordrer naturforvalteren.


Det er på tide at kommunen tar den økende fotturismen på alvor

– Er det virkelig slik at lokalbefolkningen må ta ansvar?