Får støtte til ny fiskebåt

Pavel Vavrina har fått låne 540.000 kroner fra kommunen.

satser: Det satses på tradisjonelt fiske i Kvænangen. 

pluss

Fondstyret i Kvænangen kommune har vedtatt å innvilge 540.000 kroner i lån fra Lånefondet til Pavel Vavrina.