Skjervøy Sp vil gi ungdommen flere møteplasser

Skjervøy Senterparti ønsker å bruke noen av de tomme lokalene i sentrum til ungdomsformål.

UNGDOM I VÆRRET: Skjervøy Sps Kathrine Kaasbøll Hanssen (til høyre) og Anne Martine Brox-Antonsen vil skaffe ungdommen flere treffsteder i Skjervøy sentrum. Foto: Vidar Brox-Antonsen 

pluss

Andrekandidat Kathrine Kaasbøll Hanssen og Anne Martine Brox-Antonsen, som står på 13. plass, ønsker å legge til rette for et mangfold av ungdomsaktiviteter på Skjervøy.