Med hjerte for det vakre og varige

Kristoffer Tørfoss (33) fra Nordreisa utdanner seg til smed.

I glødende jern ser Kristoffer Tørfoss (33) fra Storslett muligheten til å skape både det nyttige, varige og vakre. Denne vinteren er han elev ved Hjerleid skole – og håndverkssenter på Dovre i Gudbrandsdalen. 

pluss

Han svinger seg mellom ambolt og esse. Glødende jern skal bli nok et knivblad.