Rekordmange elever engasjerte seg for ungdommer i Kongo

– Jeg er veldig stolt, sier rektor ved Nord-Troms videregående skole.
pluss

I forbindelse med årets prosjekt av Operasjon Dagsverk jobbet nesten 300 elever ved Nord-Troms videregående skole for å hjelpe og gi ungdommer i DR Kongo verktøyene som trengs for å skape seg en framtid.

Aldri før har så mange elever fra skolen vært med på å støtte aksjonen.

– Jeg er veldig stolt over at så mange ungdommer fra skolen vår som ønsker å hjelpe ungdom i DR Kongo, sier Olaug Bergset, rektor ved Nord-Troms videregående skole.

Ungdom hjelper ungdom

Pengene som elevene tjener går til å hjelpe 15.000 unge i Øst-Kongo som risikerer livene sine hver dag for å utvinne mineralene vi har i mobilene, el-bilene og laptopene våre, arbeid som utføres i livsfarlige gruver. Målet med prosjektet er å gi ungdommene i Kongo yrkesopplæring, rettighetsarbeid og beskyttelse, som igjen kan hjelpe dem å vite om sine rettigheter, hjelpe dem tilbake til skolebenken og å hjelpe dem å få legehjelp, opplyser OD på sine egne nettsider.

OD er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Den har blitt arrangert årlig siden 1964.

Internasjonal dag på skolen

I forkant av OD-dagen arrangerte OD-komiteen på skolen en internasjonal dag, mandag i forrige uke. Denne dagen fikk elevene lære mer om årets sak og hva det innebar.

Det ble arrangert flere aktiviteter som film, foredrag og Nord-Sør fotball. Et av foredragene var holdt av lektor Tshiyoyo Mufoncol, som selv er fra DR Kongo, der han fortalte blant annet om Kongos historie og hvordan den påvirker Kongo i dag. Noen av tilskuerne av foredraget var elevene Michael Johan Strøm, Andrea Katrine Engen og Maria Rognseth ved studiespesialiserende i tredjeåret, som også skal jobbe på OD-dagen.

– Det er kjempeviktig å lære om disse tingene, og det å ha noen på skolen som kan om det fra personlige erfaringer gjør det mer personlig enn ellers, sier elevene.

– Tshiyoyo er opptatt av folk skal få lære om Kongo, og han viser andre sider av historien enn det som kommer fram i media, legger de til.

Har selv vært i Sør-Afrika

Andrea Katrine Engen og Michael Johan Strøm var i Sør-Afrika i forbindelse med The World Scholar’s Cup en måned i forveien, og de forteller at de har fått mange nye erfaringer av turen dit.

– Det er mange fordommer om Afrika og Kongo, men når man lærer mer om det så lærer man også at bildet er mer nyansert enn det man ser i media, forteller de. – Vi skjønner dette bedre når vi har vært der og sett det selv. Vi kjenner igjen det har snakker om!

På selve dagen jobbet elevene på Skjervøy og i Nordreisa, men også ellers rundt om i fylket. Noen har arbeidet hjemme, i kommunene eller i bedrifter. Flere av elever solgte vafler til inntekt for den gode saken.