Statens vegvesen: Utreder Ullsfjordforbindelsen videre, men forkaster tunnel under Lyngenfjorden

Flere konsepter for framtidas transportløsninger inn mot Tromsø skal utredes av Statens Vegvesen.

Ullsfjordforbindelsen  Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

pluss

ITROMSØ: Arbeidet med de nye transportløsningene er en del av med konseptvalgutredningen (KVU) for innfarter til Tromsø, som Statens vegvesen lager på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, skriver vegvesenet i en pressemelding onsdag.