Hastevedtok garanti til ny barnehageeier

Skjervøy kommune stiller 10 millioner kroner som garanti hvis Nils Arne Hofsøy kjøper Ørneveien barnehage og driver barnehagen i Hollendervika videre.

GARANTERER FOR LÅN: Formannskapet i Skjervøy gjorde hastevedtak i barnehagesaken. Foto: Torbjørn O. Karlsen 

pluss

Formannskapet i Skjervøy gikk enstemmig inn for rådmannens innstilling om å garantere med såkalt selvskyldnerkausjon for et lån på 10 millioner kroner til det nyopprettede selskapet Hofsøy naturbarnehage AS.