Mowi søker om flere lokaliteter i Kvænangen for å få spredning

Oppdrettsselskapet Mowi leverer i disse dager flere søknader til Kvænangen kommune for nye oppdrettslokaliteter.

trenger flere lokaliteter: Områdeleder for Mowi, John-Willy Kvarsvik (t.v.) og driftsleder på Kviteberg, Tom Cato Larsen, håper på å få flere lokaliteter i Kvænangen: foto: Mowi 

pluss

Områdeleder for område nord, John-Willy Kvarsvik, sier at om Mowi skal kunne oppfylle Mattilsynets krav om avstander mellom lokalitetene, må selskapet ha flere lokaliteter i en større utspredning enn i dag.