Om alt går etter planen, legges èn sykehjemsavdeling ned

Èn av de to avdelingene på Sonjatun sykehjem er foreslått nedlagt innen 2022.

  Foto: Kjetil M. Skog

pluss

Forutsetningen er at kommunen lykkes med å dreie helse- og omsorgssektoren over til mer hjemmebaserte tjenester, som sørger for at eldre kan bo lengre i sine egne hjem.