– Ikke holdbart å stenge en hel kommune klokken 22.30

Innbyggere og næringslivet fortviler over det de mener er dårlig planlegging av tunnelprosjekt.

frustrerte: – Jeg er glad for at tunnelen blir utbedret, men måten det blir gjort på gjør oss isolerte. Det burde ha vært bedre dialog med næringslivet i forkant, sier Roger Samuelsen. Her med Ellinor Larsen foran Pollfjelltunnelen. Foto: Torbjørn O. Karlsen. 

pluss

Siden midten av oktober har Statens vegvesens vedlikeholdsarbeid i Pollfjelltunnelen i Lyngen, slitt kraftig på innbyggernes tålmodighet.