- Betimelig at befolkningen i Nord-Troms får uttale seg

Ordføreren i Nordreisa tok opp saken om akuttsykehus i Alta opp i regionrådet.
pluss

Nordreisa-ordfører Hilde Nyvoll tok saken opp med de andre ordførerne i Nord-Troms i det siste regionrådsmøtet.