Terje Olsen: – Må verne om det vi har

Reagerer på at Nord-Troms er tatt med i beregningsgrunnlaget for akuttsykehus i Alta.

UNN Universitetssykehuset i Nord-Norge Akuttmottak, ambulanse 

pluss

Den frivillige organisasjonen «Folkeaksjon for akuttsykehus i Alta» har sendt over et regnestykke til behandling i Helse Nord, der de argumenterer for å legge akuttsykehus til Alta heller enn Hammerfest. I regnestykket er også de tre nordligste kommunene i Nord-Troms, Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy, tatt med.