Åpent møte i kveld:

Ønsker mer lokal effekt av turiststrømmen til kommunen

Turistene strømmer til Kåfjord, men pengestrømmen inn til kommunen er ikke like imponerende.

TURISMEFOKUS: Kåfjord kommune har mye turister innom kommunen i løpet av året. Nå vil ordfører Bernt Lyngstad (til høyre) og næringskonsulent Jens Kristian Nilsen se på mulighetene for større lokale ringvirkninger av turiststrømmen. 8Foto: Kåfjord kommune 

pluss

Tirsdag ettermiddag er det åpent møte på rådhuset der temaet er videreutvikling av reiselivet i Kåfjord. Næringskonsulent Jens Kristian Nilsen sier at prosjektet «Bærekraftig besøksforvaltning» er bakteppet for møtet.