Nye tall fra Luftambulansetjenesten: :

Mener luftambulansetjenesten ble forbedret i november

Babcock leverte ambulanseflyberedskap på 93,28 prosent i november. Medregnet Forsvarets helikopter ble den totale beredskapen på 99,30 prosent.

BEDRING: Luftambulansetjenesten mener Babcock leverte en beredskap på 93,28 prosent i november. Med Forsvarets tjenester var leveransen på 99,3 prosent.   Foto: Jørn Holm

pluss

Etter å ha levert en beredskap på 90 prosent både i august, september og november, påla Luftambulansetjenesten HF i slutten av oktober Babcock å sette i verk både kortsiktige og langsiktige tiltak for å styrke beredskapen.