24 pasienter døde etter uønskede pasienthendelser ved UNN i fjor

I løpet av de første 11 månedene av 2019 meldte UNN inn 35 uønskede pasienthendelser til Helsetilsynet. I 24 av disse døde pasienten.

24 pasienter døde etter «uønskede pasienthendelser» ved UNN i 2019. Totalt er 35 hendelser innrapportert til Statens helsetilsyn.  Foto: Ronald Johansen

pluss

ITROMSØ: iTromsø har fått innsyn i såkalte 3-3a-varsler ved UNN for 2019, som viser uønskede pasienthendelser som har endt med alvorlig skade eller død.