"Akutt situasjon" i Skjervøy Asvo - innkaller til eiermøte

18. februar skal eier Skjervøy kommune få en orientering om ståa i Skjervøy Asvo etter at det ble oppdaget mange års systematisk feilrapportering fra daglig leder.

Skjervøy Asvo 

pluss

5. februar ble det kjent gjennom en pressemelding at daglig leder i Skjervøy Asvo systematisk har feilrapportert de offentlige regnskapene til selskapet.