Et stort skritt for samisk helse starter fra og med neste år

Neste år kommer den samiske sykepleierutdanningen i gang. 

PLANLEGGINGEN: Det har vært litt av en vei å gå for å få til samarbeidet mellom UiT og Samisk høgskole om en egen samisk sykepleierutdanning og dette bildet er fra ett av møtene hvor planlegging har vært tema.  Foto: Arkivet UiT

pluss

– Det er en stor seier for den samiske befolkningen, for UiT, Samisk Høgskole og for helsevesenet at den samiske sykepleierutdanningen kommer i gang fra neste år. Samarbeidet mellom UiT og Samisk Høgskole er svært viktig, sier Linda Okstad, assisterende instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) ved UIT og leder av oppbygginga av det nye tilbudet.