UNN planlegger for koronautfordringer fram til sommeren 2021

20.000 operasjoner, konsultasjoner og pasientavtaler utsatt på UNN – nå er de i gang med å hente inn etterslepet.

UNN  Foto: Ronald Johansen

pluss

ITROMSØ: UNN har måte gjøre flere omfattende grep for å ruste seg for håndtering av korona-pandemien. Deriblant er et stort omfang av konsultasjoner, operasjoner og behandlinger utsatt, for å klargjøre areal og lære opp nok bemanning til å kunne ta imot et stort antall smittede pasienter.