Har kartlagt kvikkleire-områder i Nord-Troms

Én av sonene ligger i risikoklasse 4 og har høy faregrad for skred.

FARE FOR SKRED: Nordkjosen er det området i Nord-Troms med høy faregrad for skred, og ligger også i risikogruppe 4. NVE har ikke sett det som nødvendig å gå inn med strakstiltak, selv om det er aktiv erosjon i området.  Foto: Isabell Haug

pluss

Denne saken ble først publisert i desember 2018. Det er gjort små endringer i teksten ved publisering nå.