Tre av fire ungdommer er med i et idrettslag i løpet av ungdomstiden:

– Men fortsatt er frafallet for stort

En ny rapport fra NOVA basert på Ungdata-undersøkelsen 2018 viser at organisert idrett er den sterkeste faktoren til at ungdommer holder seg fysisk aktive. Rapporten viser samtidig at mange ungdommer velger å slutte med organisert idrett.

  Foto: Pedersen, Terje

Sport

Av 225.000 ungdommer i alderen 13-18 år svarer hele 93 prosent at de har deltatt i organisert idrett i løpet av livet. At idrett også utgjør en vesentlig del av ungdommers liv er det liten tvil om. Hele 75 prosent svarer at de også har vært med i idrettslag i løpet av ungdomstiden. Det betyr i praksis at i en skoleklasse med 30 elever har 23 vært innom ungdomsidretten! Ingen andre organiserte fritidsaktiviteter rekrutterer en så stor del av ungdomsbefolkningen.